Ogólne zasady

  1. Możesz zagłosować tylko 1 raz na zadania ponadosiedlowe i tylko 1 raz na zadania z wybranego (jednego) osiedla
  2. Głosować mogą osoby powyżej 16 roku życia, które zamieszkują w Łodzi. Nie jest tutaj ważny adres zameldowania, ale sam fakt mieszkania w Łodzi. 
  3. Głosując możesz wskazać od 1 do 5 projektów, które chcesz poprzeć. W przypadku głosowania na projekty ponadosiedlowe zachęcamy do wybrania wyłącznie jednego projektu - L0145 - to podnosi szansę na zwycięstwo. 
  4. Osiągnięcie sukcesu jest możliwe wyłącznie przy zaangażowaniu Twoich najbliższych i znajomych!

Głosowanie internetowe

Głosowanie internetowe jest już możliwe

 

Aby zagłosować przejdź na stronę 

https://budzetobywatelski.uml.lodz.pl/glosowanie.html

Głosowanie papierowe

16 września - 1 października 2017 roku

Mieszkańcy miasta Łodzi będą mogli głosować na kartach papierowych w dniach od 16 września do 1 października 2017 roku na zadania ponadosiedlowe i osiedlowe zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2017/2018. 

 

 

W powyższych punktach do głosowania możliwe jest też głosowanie elektroniczne. 

 

Szczegółowe godziny otwarcia poszczególnych punktów głosowań można znaleźć na stronie: 

http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/budzet-obywatelski/glosowanie-20172018/glosowanie-papierowe/